Lisää organisaatiosi tiedot Memory Campukseen

Haluaako yrityksesi / organisaatiosi / yhteisösi / yhdistyksesi olla mukana Memory Campuksen toiminnassa, tuoda esille omia tuotteita, palveluita tai toimintaansa sekä tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa? Lisää alla olevalla lomakkeella organisaatiosi tiedot Memory Campuksen sivuille: Jäsenet

Memory Campukseen kuuluminen ei velvoita tai vaadi organisaatioltasi mitään. Saatte tuotteenne, palvelunne ja toimintanne esille Memory Campuksessa ja yhteyshenkilönä saat tiedotteita Memory Campuksen toiminnasta.

Ilmoita organisaatiosi tiedot ja palvelut näkyväksi Memory Campuksen sivuilla:

Organisaation tiedot