Memory Campuksen jäsenet

Memory Campukseen kuuluvat yritykset, organisaatiot, yhteisöt ja yhdistykset tarjoavat monimuotoisia tuotteita ja palveluita eri tiedonhallinnan aloilla sekä ovat mukana kehittämässä tietojen hyödyntämistä ja jalostamista uusiin tarkoituksiin. Tutustu alta alan eri toimijoihin.

Liity tästä mukaan Memory Campukseen!

Memory Campuksen jäsenet

Kansallisarkisto

Julkishallinnon digitaalisen arkistoinnin ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä sähköisen säilyttämisen ja arkistoinnin palvelut, käytön palvelut, digitointi ja tutkimusyhteistyö.

Kansalliskirjaston logo

Kansalliskirjasto

Digi.kansalliskirjasto.fi eli Kansalliskirjaston digitoidut aineistot, digitointi, digitointikumppanuus, datapalvelut ja tutkimusyhteistyö.

Muistin logo

Sodan ja rauhan keskus Muisti

Sodan ja rauhan keskus Muisti on tiedekeskus. Muisti on kehittämässä yhteistyökumppaneiden kanssa suomalaisten sotakokemusta tallentavaa Memoriaali-verkkopalvelua, joka on suunnattu yksityisille kansalaisille, yhteisöille ja tutkijoille. Palvelu kokoaa, jakaa ja tallentaa kansalaisten yksityiset sotaa koskevat aineistot julkisten ja viranomaisaineistojen rinnalle digitaaliseen arkistoon.

Elkan logo

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Elka

Arkistojen vastaanottopalvelut, digitointipalvelut, arkistojen järjestämispalvelut, sähköinen arkistointi (yritykset ja elinkeinoelämä). Asiakaspalvelu tutkijoille ja muille yrityshistoriasta kiinnostuneille.”

Musiikkiarkiston logo

Musiikkiarkisto

Musiikkiarkisto on valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta. Arkisto palvelee tutkijoita, mutta myös muita suomalaisen populaarimusiikin historiasta kiinnostuneita.

Miksein logo

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei

MikseiMikkeli palvelee yrityksiä kaikissa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa, esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin aktivoimisessa, talous- ja rahoituskysymysten läpikäynnissä, investointien suunnittelussa, kansainvälistymisessä ja omistajanvaihdoksissa.

Mikkelin kaupungin museoiden logo

Mikkelin kaupungin museot

Museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Mikkelin taidemuseo toimii alueellisena vastuumuseona taidemuseotehtävän osalta Etelä-Savossa.

Disecin logo

Disec Oy

Yksa-tiedonhallintapalvelu arkistoille, museoille ja elinkeinoelämälle, kuvantamisen tietojärjestelmäpalvelut terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseen sekä digitointipalvelut ja tiedon rikastaminen.

IBM:n logo

IBM

IBM on mukana Memory Campuksen ohjausryhmässä tulevaisuuden osaamisen rakentamisen ja korkeakouluyhteistyön näkökulmasta. Osallistumme tulevaisuuden osaamisen rakentamiseen tarjoamalla IBM SkillsBuild koulutusalustamme ja ohjelmamme puitteissa osaamistamme ja ratkaisujamme eri kohderyhmille sekä oppilaitoksille vapaasti tutkimus- sekä opetuskäyttöön.

MUC:n logo

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus (MUC) on verkostomallinen kolmen yliopiston ja noin 130 henkilön osaamiskeskittymä. Yliopistojen yhteistyöllä Mikkelin yliopistokeskuksessa vastataan tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen sekä aluetta kehittävien ratkaisujen ja toimintamallien kautta kolmeen isoon haasteeseen, joita ovat kestävyysmuutos, yrittäjyyden muutos sekä digitaalinen muutos. Yliopistokeskus perustuu sopimukseen Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston sekä Mikkelin kaupungin välillä.

LUT:n logo

LUT-yliopisto

LUT on tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden yliopisto. LUTin Mikkelin yksikössä työskentelee viisi LUT-yliopiston professoria tutkimusryhmineen. Mikkelin alueyksikön tutkimus keskittyy mm. erotustekniikkaan, vedenkäsittelymenetelmien kehittämiseen, resurssitehokkaiden teknologisten ratkaisujen ja liiketoimintamallien luomiseen. Tutkimus keskittyy kestävän teknologian ratkaisuihin, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja materiaaleja, käyttävät uusiutuvia luonnonvaroja, eivät suoraan tai epäsuorasti saastuta ympäristöä ja ovat kierrätettävissä.

Mindhiven logo

Mindhive Oy

Mindhive on digitalisaation asiantuntija, jonka missiona on auttaa yrityksiä menestymään digitalisaation avulla. Yrityksen konsultointipalvelut tarjoavat syvällistä asiantuntemusta erityisesti palvelumuotoilussa, tekoälyn hyödyntämisessä, data-analytiikassa ja yleensäkin digitalisaation suunnittelussa. Mindhiven lähestymiskulma on ihmislähtöinen; digitaalisia ratkaisuja kehitetään ihmisille, ihmisten kanssa ja heidän omalla kielellään. Digitalisaatiokonsultoinnin ohella Mindhiven palveluihin kuuluvat räätälöidyt alustaratkaisut, ohjelmistokehitys, koulutus, tekoäly- ja data-analyytiikan ratkaisut sekä digitaalisten palveluiden muotoilu ja käyttöliittymäsuunnittelu.

Esedun logo

Etelä-Savon ammattiopisto

Esedu on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos Etelä-Savossa.

Tampereen yliopiston logo

Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Tampereen yliopiston on monitieteinen tutkimus- ja opetusyhteisö, jonka alaan kuuluu myös informaatio eri näkökulmista.

Samiedun logo

Ammattiopisto Samiedu

Ammattiopisto Samiedu on Savonlinnassa sijaitseva toisen asteen ammatillinen oppilaitos.

Ruotsinsuomalaisten arkiston logo

Ruotsinsuomalaisten arkisto

Ruotsinsuomalaisten arkiston tehtävänä on säilyttää ruotsinsuomalaista elämää ja toimintaa koskevia asiakirjoja, sekä tukea ja edistää ruotsinsuomalaista kulttuuria ja tutkimusta. Arkisto perustettiin vuonna 1977, ja sen jäsenet koostuvat ruotsinsuomalaisista, suomalaisista ja ruotsalaisista yhdistyksistä, yrityksistä ja yksityishenkilöistä. Fyysiset arkistomme sijaitsevat Eskilstunassa ja Arningessa. Meillä on myös toimintaamme varten olemassa pieni projektihuone Suomalaisessa kirjakaupassa Tukholman Vasastanissa.

Metatavun logo

Metatavu Oy

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään softaa, dataa ja palvelumuotoilua liiketoiminnan kehittämisessä. Ratkaisemme yhdessä monimutkaisetkin liiketoiminnan haasteet ja tartumme tulevaisuuden mahdollisuuksiin liittyen digitalisaatioon. Me tunnemme digitalisaation trendit, teknologian ja tiedämme, miten softaa kannattaa kehittää ja skaalata pilveen, mobiiliin tai vaikka sulautettuihin järjestelmiin. Autamme muotoilemaan sujuvia palvelukokemuksia ja toimivia käyttöliittymiä. Uskomme, että softabisneksen pitää olla reilua ja avointa perustuen yhteistyöhön. Meidän kanssa on helppo toimia.

Digitalian logo

Digitalia

Vuonna 2015 perustettu Digitalia on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteinen tutkimuskeskus. Digitalian tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia hyödyntää digitoituja ja syntysähköisiä aineistoja esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen. Digitaliassa kehitetään automaattista sisällönanalyysia, tekstintunnistusta, anonymisointia sekä aineistojen visualisointia 3D-ympäristössä sekä soveltaa niin oppivaa tekoälyä kuin myös sääntöpohjaisia menetelmiä.

Suomen Kotiseutuliiton logo

Suomen Kotiseutuliitto

Suomen Kotiseutuliitto on vuonna 1949 perustettu kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö ja kotiseututyön edunvalvoja – maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliitto edistää paikallisiin lähtökohtiin perustuvaa, osallisuutta vahvistavaa ja moniarvoista kotiseututyötä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran logo

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja yleishyödyllinen yhdistys. SKS on Suomen suurin humanistinen avoimesti saatavien tiedekirjojen kustantaja ja sen tarkoituksena on säilyttää kulttuuriperintöä ja tarjota sitä tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden käyttöön. SKS ottaa vastaan aineistoja perinteen ja kirjallisuuden alalta.

Designarkiston logo

Designarkisto

Designarkisto kerää ja säilyttää pysyvästi suomalaiseen muotoiluun ja suunnitteluun liittyviä asiakirjoja ja esineitä, ja tarjoaa kaikille muotoilusta kiinnostuneille mahdollisuuden aineistojen tutkimiseen. Myös koululaisten muotoilukasvatus on tärkeä osa Designarkiston toimintaa.