Memory Campuksen jäsenet

Sähköinen arkistointi ja digitointi

Tiedonhallintapalvelut

Ohjelmisto-, data-analytiikka- ja tekoälyosaaminen

Tutkimus, koulutus ja kehittäminen

Kulttuuriperintö- ja museopalvelut

Kulttuuriperinnön säilyttämistä tukevat palvelut

Julkinen sektori ja rahoituspalvelut