Memory Campuksen toimijoiden palvelut

Memory Campuksessa tuotamme uusia innovaatioita ja ratkaisuja yritysten ja organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Toteutamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä alan koulutusta yhteistyössä yritysten, TKI-toimijoiden ja koulutuskumppaneidemme kanssa.

Muistiorganisaatiot ja alan yhdistykset

Muistiorganisaatiot tarjoavat niin sähköisen arkistoinnin kuin myös digitoinnin palveluita sekä aineistopalveluita mm. tutkijoille ja yrityksille.

Kansallisarkisto

Julkishallinnon asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä sähköisten aineistojen säilyttämisen ja arkistoinnin palvelut, kaukolainat, kopiot, digitointi ym.

Kansalliskirjasto

Digi.kansalliskirjasto.fi eli Kansalliskirjaston digitoidut aineistot, digitointi, digitointikumppanuus, datapalvelut ja tutkimusyhteistyö.

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKA

Arkistojen vastaanottopalvelut, digitointipalvelut, arkistojen järjestämispalvelut, sähköinen arkistointi (yritykset ja elinkeinoelämä).

Sodan ja rauhan keskus Muisti

Sodan ja rauhan keskus Muisti on tiedekeskus. Muisti on kehittämässä yhteistyökumppaniden kanssa suomalaisten sotakokemusta tallentavaa Memoriaali-verkkopalvelua, joka on suunnattu yksityisille kansalaisille, yhteisöille ja tutkijoille. Palvelu kokoaa, jakaa ja tallentaa kansalaisten yksityiset sotaa koskevat aineistot julkisten ja viranomaisaineistojen rinnalle digitaaliseen arkistoon.

Musiikkiarkisto

Musiikkiarkisto on valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta. Arkisto palvelee tutkijoita, mutta myös muita suomalaisen populaarimusiikin historiasta kiinnostuneita.

Museovirasto

Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Kartutamme, hoidamme ja esittelemme kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallennamme, tuotamme ja välitämme tietoa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Suomalaisen kirjallisuuden seuran tarkoituksena on säilyttää kulttuuriperintöä ja tarjota sitä tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden käyttöön. SKS ottaa vastaan aineistoja perinteen ja kirjallisuuden alalta.

Päivälehden Arkisto

Tutustu Päivälehden arkiston kokoelmiin uudessa sähköisessä arkistossa. Palvelusta löydät sekä arkistoluettelot että digitoidut asiakirjamme.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

KAVI palvelee monipuolisesti elokuvien digitoinnista kuvaohjelmien luokittelupalveluun ja eri puolilla Suomea järjestettävään esitystoimintaan asti.

Kansan Arkisto

Kansan Arkisto palvelee sekä yksityishenkilöitä että järjestöjä kokoamalla, säilyttämällä, järjestämällä ja luetteloimalla sekä asettamalla tutkijain ja muiden tiedontarvitsijain käyttöön aihepiiriinsä kuuluvaa asiakirja-aineistoa. Aineistoa kootaan valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla.

Svenska Litteratursällskapet

SLS kerää, tutkii ja levittää tietoa Suomen ruotsinkielisestä kulttuurista.

Mikkelin museot

Museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja.

Yritykset, teknologiatoimittajat ja palveluntarjoajat

Yritykset tarjoavat niin sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin palveluita kuin myös data- ja ohjelmisto-osaamisen tuotteita ja palveluita.

Disec Oy

Yksa-tiedonhallintapalvelu arkistoille, museoille ja elinkeinoelämälle, kuvantamisen tietojärjestelmäpalvelut terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseen sekä digitointipalvelut ja tiedon rikastaminen.

Mindhive Oy

Digitalisaatiokunsultointi, digitaaliset alustat, ohjelmistokehitys, tekoäly ja data-analytiikka, palvelumuotoilu, käyttöliittymäsuunnittelu.

Metatavu Oy

Ohjelmistokehitys, palvelumuotoilu, pilviratkaisut, ylläpito ja DevOps, tuotteet: Keycloak, Metaform, Metabase.

Marskidata Oy

Marskidata digitoi niin standardikokoiset aineistot kuin myös suurkuvat, vanhat ja herkät materiaalit ja eri paksuiset dokumentit. Skannauspalvelun lisäksi asiakas saa laadukkaat Canon-laitteet ylläpidolla ja teknisellä tuella sekä tehokkaalla dokumentinhallinnalla.

Grano Oy

Grano tarjoaa monipuolisia digitoinnin palveluita: kirjat, lehdet, valokuvat ja paperiaineistot, esimerkiksi sopimukset. Grano valmistaa digitaalisia tallenteita muun muassa piirustuksista, mikrofilmeiltä, mikrokorteilta ja valokuva-aineistoista sekä pystyy digitoimaan haastaviakin materiaaleja, kuten esimerkiksi hauraita lehtisiä tai huonosti aukeavia kirjoja sekä suurikokoiset kuvat. Grano tarjoaa digitoinnin palveluita valtakunnallisesti ja jalkautuu tarvittaessa paikan päälle asiakkaan toimitiloihin.

Fujitsu Finland Oy

Tiedonhallinnan osaamiskeskus, tietoaltaat, asian- ja tiedonhallinta, data governance, integraatiot ja CaseM-tiedonhallintatuote

Suur-Savon Sähkö

Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni. Teemme työtä paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi.

MPY

MPY on valtakunnallinen, paikallisesti palveleva IT-kumppani niin kuluttajille kuin yrityksillekin.

Tutkimus, kehitys ja koulutus

Digitalian logo

Digitalia

Vuonna 2015 perustettu Digitalia on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteinen tutkimuskeskus. Digitalian tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia hyödyntää digitoituja ja syntysähköisiä aineistoja esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen. Digitaliassa kehitetään automaattista sisällönanalyysia, tekstintunnistusta, anonymisointia sekä aineistojen visualisointia 3D-ympäristössä sekä soveltaa niin oppivaa tekoälyä kuin myös sääntöpohjaisia menetelmiä.

Mikkelin yliopistokeskus MUC

Mikkelin yliopistokeskus (MUC) on verkostomallinen kolmen yliopiston ja noin 130 henkilön osaamiskeskittymä. Yliopistojen yhteistyöllä Mikkelin yliopistokeskuksessa vastataan tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen sekä aluetta kehittävien ratkaisujen ja toimintamallien kautta kolmeen isoon haasteeseen, joita ovat kestävyysmuutos, yrittäjyyden muutos sekä digitaalinen muutos. Yliopistokeskus perustuu sopimukseen Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston sekä Mikkelin kaupungin välillä.

LUT

LUT on tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden yliopisto. LUTin Mikkelin yksikössä työskentelee viisi LUT-yliopiston professoria tutkimusryhmineen. Mikkelin alueyksikön tutkimus keskittyy mm. erotustekniikkaan, vedenkäsittelymenetelmien kehittämiseen, resurssitehokkaiden teknologisten ratkaisujen ja liiketoimintamallien luomiseen. Tutkimus keskittyy kestävän teknologian ratkaisuihin, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja materiaaleja, käyttävät uusiutuvia luonnonvaroja, eivät suoraan tai epäsuorasti saastuta ympäristöä ja ovat kierrätettävissä.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei auttaa Mikkelin talousalueen yrityksiä kehittymään ja kasvamaan. Miksei palvelee yrityksiä ikään, kokoon tai toimialaan katsomatta kaikissa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa, esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin aktivoimisessa, talous- ja rahoituskysymysten läpikäynnissä, investointien suunnittelussa, kansainvälistymisessä ja omistajanvaihdoksissa.

Etelä-Savon ammattiopisto - Esedu

Esedu on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos Etelä-Savossa.

Ammattiopisto Samiedu

Ammattiopisto Samiedu on Savonlinnassa sijaitseva toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jota ylläpitää Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä.