Memory Campus

Toiminta

Memory Campuksen tavoitteena on alan yhteistyön vahvistaminen sekä uusien innovaatioiden ja konseptien kaupallistaminen kansallisiksi ja kansainvälisiksi vientituotteiksi.​

Organisaatio

Memory Campuksen omistaja on Mikkelin kaupunki, sen koordinaattorina toimii Xamk ja toimintaa ohjaa alan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä.

Strategia

Memory Campus on tiedonhallinnan yhteistyöklusteri, joka luo kestävää arvoa yrityksille, yhteisöille ja julkisen sektorin toimijoille kehittäen osaamista, jalostaen tietoa ja mahdollistaen uutta liiketoimintaa.

Referenssejä

Lue lisää, mitä Memory Campus -ekosysteemitoiminta merkitsee toimijoillemme ja asiakkaillemme.