Memory Campus

Toiminta

Memory Campuksen tavoitteena on alan yhteistyön vahvistaminen alueellisesti sekä uusien innovaatioiden ja konseptien kaupallistaminen kansallisiksi ja kansainvälisiksi vientituotteiksi.​

Organisaatio

Memory Campuksen omistaja on Mikkelin kaupunki, sen koordinaattorina toimii Xamk ja toimintaa ohjaa alan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä.

Strategia

Memory Campus on vaikuttava, luotettava, laadukas sekä kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva arkistoalan ja tiedonhallinnan yhteistyöverkosto ja solmukohta, joka huomioi toiminnassaan myös kestävän kehityksen.

Referenssejä

Lue lisää, mitä Memory Campus -ekosysteemitoiminta merkitsee toimijoillemme ja asiakkaillemme.