Palvelut verkoston jäsenille

Mitä Memory Campus tarjoaa verkoston toimijoille?

Memory Campus -kennoston vaaleansininen ulkokehä kuvaa sitä, mitä palveluita Memory Campus tuottaa kumppaneilleen.

Verkoston tuottamista sisäkehän oranssilla kuvatuista palveluista voit lukea lisää:

Memory Campusta kuvaava kennostokuva, jossa on lueteltu, mitä hyötyä Memory Campus tuo alueelle ja yrityksille ja organisaatioille

Kaupallistaminen, tuotteistaminen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuudet
Kaupallistaminen, tuotteistaminen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuudet ovat myös tärkeitä osa-alueita, joita kehitämme yhteistyössä alan yritysten kanssa. Tavoitteenamme on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää alan kehitystä kokonaisuudessaan.

Yhteistyöverkostot
Yksi keskeisimmistä tavoitteistamme on yhteistyöverkostojen luominen, jotta alan ammattilaiset voivat jakaa kokemuksia ja ideoita keskenään sekä löytää uusia yhteistyökumppaneita. Verkostot ja kumppanuudet Memory Campuksen tapauksessa ovat mm. Mikkelin kaupungin muut kehittämisalustat, alan eri yhdistykset ja järjestöt sekä alan eri verkostot niin Suomessa kuin kansainvälisillä kentillä.

Testaus ja pilotointi
Tärkeä Memory Campuksen osa-alue on testaaminen ja pilotointi, joiden avulla voidaan kehittää uusia ratkaisuja ja varmistaa niiden toimivuus käytännön tilanteissa. Tähän loistavan ympäristön tulee tarjoamaan Memory Lab -tutkimusympäristö ja sen tarjoamat laitteistot, sekä kehittämishankkeet kumppaneiden kanssa.

Tulevaisuuden osaaminen ja koulutus
Tulevaisuuden osaamisen ja koulutuksen varmistamisella voidaan vastata alan muutoksiin ja kehitystarpeisiin. Tähän tarpeeseen pystymme hyvin vastaamaan niin ammattiopiston kuin myös korkeakoulujen tarjoamien koulutusten avulla.

Tutkimus- ja tuotekehityskumppanuudet
Tutkimus- ja tuotekehityskumppanuudet
ovat myös tärkeitä ekosysteemin kehittämisessä, sillä ne auttavat löytämään uusia innovaatioita ja kehittämään alan osaamista. Erittäin hyvä työkalu tähän ovat mm. eri rahoitusinstrumenttien tarjoamat kehittämishankkeet, joita toteutamme yhteistyössä eri Memroy Campuksen toimijoiden kesken.

Vastuullinen kiertotalous ja kestävä kehitys
Vastuullinen kiertotalous ja kestävä kehitysovat myös keskeisiä tavoitteita, joita pyrimme edistämään. Tämä näkyy meidän alallamme esimerkiksi digitalisaation lisääntymisenä.