Memory Campuksen strategia

Memory Campus – Arkistoalan ja tiedonhallinnan yhteistyöverkosto

Memory Campuksen toimijoilla on yhteinen tahtotila ja suunta: kehittää yhdessä toimialaa, laajentaa yhteistyöverkostoa ja saavuttaa kilpailuetua.

Memory Campuksen missio

Memory Campus on arvostettu ja houkutteleva tiedonhallinnan ja arkistoalan kehittäjä sekä TKI-toiminnan ja yritysyhteistyön edistäjä.

Memory Campuksen toimintaa ohjaavat arvot

Yhteisöllisyys

Yhteistyön merkitys, kokemusten jakaminen, vahva toimijaverkosto - Memory Campus -yhteisö, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö, alueellinen sitoutuminen, TKI-yhteistyö, klusteri- ja ekosysteemitoiminta.

Laadukkuus

Vahva asiantuntijuus, monialaisuus, aineistot laaja-alaisia, ketteryys, testaukset, pilotoinnit ja kokeilut. alan kehityksen seuraaminen, osaamisen kehittäminen koulutuksen avulla, kestävä kehitys.

Vaikuttavuus

Monipaikkakuntaisuus, kansainvälisyys (TKI-rahoitus, investoinnit), poliittinen ja strateginen vaikuttaminen, brändäys, kehittäminen (kulttuuriperintöpalvelut, tiedonhallinta, sähköinen arkistointi, innovaatiot, järjestelmät ja prosessit, digitalisaatio ja digitointi).

Kolmen ihmisen kädet. Ihmiset katsovcat kaavioita, yksi tekee muistiinpanoja ja yhdellä on tietokonetabletti kädessään.