Tiedon turvaaminen ja jalostaminen

Se, että tieto on asianmukaisesti ja turvallisesti säilytetty, muodostaa perustan sille, että aineistojen tietoa pystytään jalostamaan ja hyödyntämään.

Digitalian logo

Digitalia - digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Vuonna 2015 perustettu Digitalia on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteinen tutkimuskeskus. Digitalian tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia hyödyntää digitoituja ja syntysähköisiä aineistoja esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen. Digitaliassa kehitetään automaattista sisällönanalyysia, tekstintunnistusta, anonymisointia sekä aineistojen visualisointia 3D-ympäristössä sekä soveltaa niin oppivaa tekoälyä kuin myös sääntöpohjaisia menetelmiä. Digitaliassa jatkokehitetään monentyyppisiä aineistoja: jo digitoituja tekstidokumentteja, valokuvia, videoita ja historiallista lehtiaineistoa, sähköposteja ja sosiaalisen median dataa. Tarkoituksena on varmistaa, että tieto säilyy käytettävänä pitkälle tulevaisuuteen ja on luotettavaa. Digitaliassa kehitetään ja testataan pitkäaikaissäilytystä sekä tehdään migraatiotutkimusta ja edistetään digitaalisen tiedon siirtämistä vanhentuneilta alustoilta ja medioilta uusiin järjestelmiin.