Usein kysytyt kysymykset?

Oletko aina halunnut tietää jotain Memory Campuksesta ja sen toiminnasta?

Memory Campus on arkisto-, kirjasto – ja museoalan sekä tiedonhallinnan ekosysteemi.

Se on kansallinen ja kansainvälinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin koordinoima kehittämisalusta.

Memory Campuksen omistaa Mikkelin kaupunki.

Memory Campus on tiedonhallinnan sekä arkisto-, kirjasto- ja museoalan osaamiskeskittymä, jonka keskeisiä toimijoita ovat muistiorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, julkiset toimijat ja alan yritykset. Memory Campuksen toimijat ovat mm. Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (ELKA), Sodan ja rauhan keskus Muisti, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Digitalia, Mikkelin yliopistokeskus (MUC), Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu),  sekä useita alan yritykset, kuten esimerkiksi Disec, Mindhive, Fujitsu Finland, MPY, Metatavu, Grano, Marskidata, Suur-Savon Sähkö jne .

Yksi keskeisimmistä tavoitteistamme on yhteistyöverkostojen luominen, jotta alan ammattilaiset voivat jakaa kokemuksia ja ideoita keskenään sekä löytää uusia yhteistyökumppaneita.

Toinen tärkeä Memory Campuksen osa-alue on testaaminen ja pilotointi, joiden avulla voidaan kehittää uusia ratkaisuja ja varmistaa niiden toimivuus käytännön tilanteissa.

Tulevaisuuden osaamisen ja koulutuksen varmistamisella voidaan vastata alan muutoksiin ja kehitystarpeisiin.

Tutkimus- ja tuotekehityskumppanuudet ovat myös tärkeitä ekosysteemin kehittämisessä, sillä ne auttavat löytämään uusia innovaatioita ja kehittämään alan osaamista.

Vastuullinen kiertotalous ja kestävä kehitys ovat myös keskeisiä tavoitteita, joita pyrimme edistämään.

Kaupallistaminen, tuotteistaminen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuudet ovat myös tärkeitä osa-alueita, joita kehitämme yhteistyössä alan yritysten kanssa. Tavoitteenamme on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää alan kehitystä kokonaisuudessaan.

Sähköinen arkistointi ja digitointi
Sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin palveluita tarjoavat Memory Campuksen yritykset ja organisaatiot.

Tietojen saatavuus ja käytettävyys
Tietojen saatavuuden ja käytettävyyden varmistaminen tapahtuu mm. kehittämishankkeiden avulla.

Tiedon turvaaminen ja jalostaminen
Se, että tieto on asianmukaisesti ja turvallisesti säilytetty, muodostaa perustan sille, että aineistojen tietoa pystytään jalostamaan ja hyödyntämään.

Data- ja ohjelmisto-osaaminen
Haluamme vahvistaa data- ja ohjelmisto-osaamista niin koulutuksen avulla kuin myös tutkimalla koko ajan uusia menetelmiä niin Suomesta kuin maailmalta.

Älykkäät menetelmät ja ympäristöt
Osaamisen kasvamisen avulla pystymme paremmin kehittämään älykkäitä menetelmiä ja ympäristöjä.

Digitaaliset tiedonhallinnan ratkaisut
Tuotamme yhdessä toimijoiden kanssa uusia innovaatioita ja ratkaisuja yritysten ja organisaatioiden hyödynnettäväksi.

  • Memory Campus -yhteisö on perustettu vahvistamaan Memory Campuksen asiakasohjausta
  • Yhteisö toimii toimialan kehittämisen ja Memory Campuksen ohjausryhmän työn tukena sekä laajemman Memory Campus –koordinaation alustana
  • Säännölliset kokoontumiset, noin 4-6 kertaa vuodessa: tapaamiset, työpajat, yritysvierailut ym.
  • Xamk toimii koordinoijana ja kutsujana
  • Kuulee yhteisön jäsenorganisaatioiden omia kehittämistoimenpiteitä ja näkemyksiä, jotta ne voidaan ottaa myös huomioon Memory Campuksen kehittämisessä
  • Kutsuu koolle ja kuulee eri alojen asiantuntijoita, synnyttää yhteistyömahdollisuuksia Memory Campuksen toimintaan osallistuvien yritysten ja organisaatioiden kesken, synnyttää luottamusta osapuolten välillä sekä sitouttaa Memory Campuksessa mukana olevien organisaatioiden ihmisiä tulevaan toimintaan ja kehittämiseen
  • Yhteisö suunnittelee yhteistä toimintaansa, liiketoimintamahdollisuuksia, yhteiskehittämistä sekä esimerkiksi yhteishankkeita, ja esittää kehittämisideansa ohjelmakoordinaattorin kautta Memory Campuksen ohjausryhmälle
  • Edistää Memory Campus -ekosysteemin kehittämistä ja laajenemista sekä sen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista
  • Toimii aktiivisesti muiden toimijoiden ja organisaatioiden saamiseksi ekosysteemiin ja tekee yhteistyötä myös muiden tärkeiden kumppanien ja verkostojen kanssa edistääkseen Memory Campuksen näkyvyyttä.

Liittyminen Memory Campus -yhteisön jäseneksi on maksutonta. Memory Campus -yhteisön jäsenille lähetetään uutiskirjeitä noin 6 kertaa vuodessa ja yhteisön hybriditapaamisia järjestetään noin 4-6 kertaa vuodessa.

Yhteisön tapaamisiin osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistuja voi osallistua itseään kiinnostaviin teematapaamisiin. Yhteisö tarjoaa jäsenilleen uutta alan kansallista ja kansallista tietoa, verkostoitumista ja yhteistyömahdollisuuksia.

Voit seurata Memory Campuksen nettisivujen ”Ajankohtaista”-osiota sekä Facebook-sivua.

Voit myös ilmoittaa halukkuutesi liittyä sähköpostilistalle joko lähettämällä sähköpostia koordinaattorille: kati.saltiola(a)xamk.fi tai lähettämällä viestiä palautelomakkeen kautta.

Voit lähettää sähköpostia Memory Campuksen koordinaattorille: kati.saltiola(a)xamk.fi tai lähettämällä viestiä palautelomakkeen kautta.

Voit kysyä lisätietoa Memory Lab -tutkimusympäristöstä suoraan Memory Labin tutkimuspäälliköltä Anssi Jääskeläiseltä: anssi.jaaskelainen(a)xamk.fi.

Löydät myös lisätietoa suoraan Memory Labin sivuilta.