Memory Campuksen uutiset

12.5.2023

DLM Forum -jäsentapaaminen järjestettiin tänä keväänä Ljubljanassa

10-11.5. järjestetyssä arkistoalan seminaarin, DLM Forumin, jäsentapaamisessa Sloveniassa Ljubljanassa oli tällä kertaa Suomen delegaatiossa mukana Xamkin Kati Saltiola ja Anssi Jääskeläinen, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Elkan Mika Kokkonen ja Kansallisarkiston Markus Merenmies.

Kaksipäiväinen tapahtuma piti sisällään niin asiapitoisia luentoja arkistoalan kehittämisestä, kuten myös paneelikeskusteluita alan ajankohtaisista asioista. Memory Campuksen ohjelmakoordinaattori Kati Saltiola kertoi yhdessä digitoinnin hankkeiden projektipäällikön Sari Järnin (osallistui etänä) kanssa Xamkissa toteutetuista digitoinnin koulutuksista. Anssi Jääskeläinen osallistui tekoälyn mahdollisuuksia ja haasteita käsittelevään paneelikeskusteluun.

5.5.2023

Digitaalisen tiedon kesäkoulu

Jo seitsemättä kertaa järjestettävä Digitaalisen tiedon kesäkoulu syventyy tänä vuonna digitointiin! Tule kuulemaan lisää mm. vastuullisesta digitoinnista, ympäristövaikutusten arvioinnista, uusista työkaluista ja osaamistarpeista. #DigitaliaFI

Kesäkoulu järjestetään hybriditapahtumana pe 25.8.2023 klo 9.00 – 15.30.

Fyysisenä tapahtumapaikkana on Kansalliskirjasto, käyntiosoite Yliopistonkatu 1, Helsinki. Auditorioon mahtuu noin 50 nopeinta ilmoittautujaa. Tarjolla on aamu- ja iltapäiväkahvit.

Kesäkoulu on maksuton ja suunnattu ensisijaisesti digitaalisen kulttuuriperinnön, tiedonhallinnan ja arkistoinnin opiskelijoille, tutkijoille ja muille asiantuntijoille, mutta ilmoittautua voi kuka tahansa aiheesta kiinnostunut. Saat halutessasi osallistumistodistuksen. Mahdollisista opintosuorituksista ja niiden laajuudesta osallistujat sopivat suoraan oman oppilaitoksensa kanssa.

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Miia Kosonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lue lisää Digitalian sivuilta

Digitaalisen kesäkoulun 2023 ohjelma
Clusters Meet Regions -tapahtuman paneeliskeskustelu Kittilässä 2023

25.-27.5.2023

Clusters Meet Regions

Memory Campus osallistui 25.-27.4.2023 Kittilässä European Cluster Collaborationin koordinoimaan ja Lapin liiton järjestämään Clusters Meet Regions -tapahtumaan.

Tapahtumassa kuultiin eurooppalaisten klustereiden kuulumisia kehittämisestä sekä yritysten ja organisaatioiden menestystarinoita. Etelä-Savon aluetta tapahtumassa xamkilaisten lisäksi edusti myös Etelä-Savon maakuntaliitto.

24.4.2023

Memory Campus -yhteisön tapaaminen

Memory Campus -yhteisön ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Mikkelissä Saimaa Stadiumilla.

Tapaamiseen osallistui noin 40 alan toimijaa joko paikan päällä tai verkon välityksellä. Tapaamisen alussa Memory Campuksen koordinaattori Kati Saltiola kertoi, mikä Memory Campus ja sen yhteisö ovat ja mitä yhteisö voi tarjota yrityksille ja organisaatioille. Tämän jälkeen projektipäällikkö Sari Järn Xamkista esitteli tuloksia alkuvuoden 2023 aikana tehdystä Digitoinnin osaamiskartoituksesta. Tilaisuuden luento-osuuden päätti Xamkin Digitalian yksikön tutkimuspäällikkö Anssi Jääskeläinen, joka kertoi tulevan Memory Labin konesalin teknologioista sekä Memory Labin tuomista palvelumahdollisuuksista.

Memory Campus- yhteisön tapaamisen ohjelma 4/2023
Xamkin digitoinnin koulutukset saivat Arkistopäivien Vuoden Arkistoteko -kunniamaininnan 2022. Mukavssa mukana Kati Saltiola kukkien ja kunniakirjan kanssa. Kuvassa myös kolme henkilöä Romano Missiosta, jotka saivat Vuoden Arkistoteko -palkinnon.

11.11.2022

Vuoden Arkistoteko 2022 -kunniamaininta

Vuoden Arkistoteko 2022 -kunniamaininta myönnettiin digitoinnin koulutushankkeille, joita Digitalia ja MikseiMikkeli ovat yhdessä toteuttaneet. Työelämän tarpeisiin vastaavaa digitoinnin koulutusta on kehitetty kolmessa EU-rahoitteisessa hankkeessa vuosina 2018–2022. Kunniamaininnan myönsi Arkistojen päivän toimikunta.

Perusteluissa mainitaan, että digitoinnin koulutukset ovat lisänneet merkittävällä tavalla arkistoinnin ja asiakirjahallinnan digitalisaatiossa tarvittavaa tietämystä ja ammattitaitoa. Osana Memory Campus -kehittämisalustaa toteutetuissa hankkeissa on koulutettu osaajia työelämään ja kehitetty kaikille avoimia digitoinnin oppimateriaaleja. Koulutuksissa on ollut lähes 70 osallistujaa paitsi Mikkelin seudulta, myös muualta Suomesta muun muassa eri kunnista, museoista ja arkistoista. Hankkeita on rahoittanut Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Kunniamaininta jaettiin Arkistoyhdistyksen syysseminaarissa, jossa vuoden arkistotekona palkittiin Romano Mission aineistojen luovutus Kansallisarkistoon. Digitalian ja MikseiMikkelin puolesta kunniamaininnan vastaanotti Memory Campuksen ohjelmakoordinaattori Kati Saltiola.