Memory Campuksen palvelut

Mitä palveluita Memory Campus ja sen toimijat, yritykset ja organisaatiot tarjoavat?

Palvelut verkoston jäsenille

Kaupallistaminen, tuotteistaminen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuudet, yhteistyöverkostot, testaus ja pilotointi, tulevaisuuden osaaminen ja koulutus, tutkimus- ja tuotekehityskumppanuudet, vastuullinen kiertotalous ja kestävä kehitys.

Memory Campuksen toimijoiden palvelut

Memory Campuksen toimijat tuottavat uusia innovaatioita ja ratkaisuja yritysten ja organisaatioiden hyödynnettäväksi sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja alan koulutusta yhteistyössä yritysten, TKI-toimijoiden ja koulutuskumppaneiden kanssa.

Memory Lab -tutkimusympäristö

Memory Lab -tutkimusympäristö tarjoaa infrastruktuurin uusien menetelmien, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ja testaamiseen.

Memory Campus -hankkeet

Tietojen saatavuuden ja käytettävyyden varmistaminen sekä tiedon hyödyntäminen ja jalostus tapahtuvat mm. kehittämishankkeiden avulla, joita toteutamme yhteistyössä Memory Campuksen toimijoiden, yritysten ja organisaatioiden kanssa.