Hankekehittäminen

Tietojen saatavuuden ja käytettävyyden varmistaminen sekä  tiedon hyödyntäminen ja jalostus tapahtuvat mm. kehittämishankkeiden avulla, joita toteutamme yhteistyössä Memory Campuksen toimijoiden, yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Esimerkkejä käynnissä olevista Memory Campuksen kehittämishankkeista:

 • Memory Campus tiedonhallinnan kansianväliseksi klusteriksi (1.1.–31.12.2024)
  • Hankkeen päätavoitteet:
   • Kehitetään Memory Campus -ekosysteemiä eurooppalaiseksi klusteriksi
   • Edistetään Memory Campuksen ja sen toimijoiden kansainvälistä toimintaa, yhteistyötä ja verkostoja osana klusterityötä
   • Edistetään Memory Campuksen ja sen toimijoiden digitalisaatiota.
 • Tekoälyllä lisäarvoa digiarkistojen asiakkaille (1.9.2023–31.8.2024)
  • Mukana Kansallisarkisto ja ELKA
  • Tekoälyn hyödyntämisen edistäminen aineistojen tarjoamisessa jatkokäyttöön. Hanke kehittää digitaalisten aineistojen automaattista sisällönanalyysia tehostaen aineistojen kuvailua ja luoden loppukäyttäjälle arvokkaita haku- ja yhdistelymahdollisuuksia.
 • Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille (JoDi) (1.5.2023–31.5.2025):
  • Mukana Itä-Savon koulutusyhtymä Samiedu ja Kansallisarkisto
  • Työelämälähtöinen digitointikoulutus: asiantuntijakoulutus ja osaajakoulutus (koulutuksen laajentaminen toiselle asteelle)
  • Digitoinnin osaajaverkosto
 • Memory Lab digitaalisuuden kokeilu- ja innovaatiokulttuurin ajurina Etelä-Savossa (AIKO-hanke) (1.2.2023–30.4.2024):
  • Tekoälyn hyödyntäminen alueen yrityksissä
  • Pilottiyritykset: Disec, CPU, Groteski, Suur-Savon Sähkö, Liikunta- ja hyvinvointipalvelut Jussila, Kalavapriikki, Metatavu, ProagriaRajapusu, Saimaa StadiumiNfleet
 • E-ARK Common Services Platform (Kansallisarkisto ja Xamk ym., 1.10.2022-30.9.2024):
  • Euroopan komission palveluhankinta sähköisen arkistoinnin palveluista 

Päättyneet kehittämishankkeet: