Memory Campuksen materiaalipankki

Tältä sivulta löydät Memory Campukseen liittyviä materiaaleja, kuten esimerkiksi MC-yhteisön tapaamisten materiaalit, Memory Campukseen liittyvät artikkelit sekä muita alaan liittyviä aineistoja.

Memory Campuksen Kasvuohjelma 2022-2023

Memory Campukselle on laadittu Kasvuohjelma, joka on hyväksytty toukokuussa 2022 Mikkelin kaupungin Konserni- ja elinvoimajaostossa. Kasvuohjelmaa on päivitetty vuoden 2023 alussa ja se on hyväksytty Memory Campuksen Ohjausryhmän toimesta.

MC-yhteisön tapaamisten esitysmateriaalit

Memory Campus -yhteisön 2/2023 tapaaminen, 18.9.2023:

Memory Campus -yhteisön 1/2023 tapaaminen, 24.4.2023:

Memory Campukseen liittyviä artikkeleita