Memory Lab

Kehitämme älykkäitä menetelmiä ja ympäristöjä yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Muun muassa tekoälyn nopea kehittyminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalian uusi Memory Lab -tutkimusympäristö tarjoavat infrastruktuurin uusien menetelmien, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ja testaamiseen.

Luonnoskuva Memory Lab -rakennuksesta

Memory Lab

Memory Lab kokoaa yhteen digitaaliseen tiedonhallintaan erikoistuneita toimijoita ja yrityksiä sekä pyrkii kehittämään TKI-toimintaa. Uutena TKI-ympäristönä ja osaamiskeskittymänä Memory Lab palvelee muistiorganisaatioita ja yrityksiä sekä muita alan toimijoita, mutta se luo samalla innovatiivisen ympäristön tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämiselle sekä datan jalostamiseen ja kaupallisten palvelujen tuottamiseen uusille toimialoille. Kysy lisää: anssi.jaaskelainen(a)xamk.fi