Memory Campuksen toimijat muodostavat yhdessä osaamiskeskittymän ja mahdollistavat uuden luomisen niin osaamisen, tutkimuksen, koulutuksen kuin liiketoiminnan kehittämisen näkökulmista

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Mikkelin yliopistokeskus (Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto) luovat pohjaa osaamisen kehittämiselle, koulutukselle ja tutkimukselle ja näin mahdollistavat ammattitaitoisten osaajien riittävyyden alueella sekä innovaatioiden jatkuvan kehittämisen.

Memory Campuksen muistiorganisaatiot, kuten muun muassa Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA ja Sodan ja rauhan keskus Muisti varmistavat perinteisen arkistoinnin, sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin osaamisen vahvistumisen alueella ja ovat omalta osaltaan kasvattamassa toimialan osaamistasoa sekä liiketoimintamahdollisuuksia.

Tämän toimijaverkoston ympärille yrityksillä on mahdollista kasvattaa liiketoimintaa, liittyi se sitten teknologiaan, laitteistoihin, ohjelmistokehitykseen, tiedonhallintaan, tiedon turvaamiseen, tiedon säilytykseen tai uusien innovatiivisten palveluiden luontiin.

Memory Campuksen ohjausryhmä (1.1.2023 alkaen)

Memory Campuksen toimintaa ohjaa Mikkelin kaupungin asettama eri alan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä.

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, pj, Mikkelin kaupunki
  • Noora Talsi, Digitaalisen talouden tutkimusjohtaja / Xamk
  • Aalto-yliopiston datatalouden työelämäprofessori
  • Päivi Happonen, pääjohtaja, Kansallisarkisto (varajäsen Juhani Tikkanen, tuotantopalveluiden johtaja)
  • Minna Kaukonen, suunnittelupäällikkö, Kansalliskirjasto (varajäsen Johanna Lilja, palvelujohtaja)
  • Jarmo Luoma-aho, arkistonjohtaja, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Elka (varajäsen Olli Alm, tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö)
  • Timo Paakki, toimitusjohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei (varajäsen Jussi Heinimö, Invest-In tiiminvetäjä)
  • Maarit Palo, yhteiskuntasuhdejohtaja / IBM

Mukana ohjausryhmän kokouksissa sihteerinä Memory Campuksen ohjelmakoordinaattori Kati Saltiola, ja asiantuntijana ja valmistelijana Digitalian johtaja Stina Westman.