Sähköinen arkistointi ja digitointi

Sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin palveluita tarjoavat Memory Campuksen yritykset ja organisaatiot

Kansallisarkisto

Julkishallinnon asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä sähköisten aineistojen säilyttämisen ja arkistoinnin palvelut, julkisoikeudelliset selvitykset ja jäljenteet, kaukolainat, kopiot, erityisiä toimia vaativat tietopyynnöt, jäljennepalvelut lisä- ja erityispalvelut, kuten digitointi, tutkimusluontoiset selvitykset, koulutus, konsultointi, aineistonhallinnan maksulliset palvelut, toimitilojen käyttö, julkaisut ym.

Kansalliskirjaston logo

Kansalliskirjasto

Digitointi- ja säilytyspalvelut, mikrokuvaus ja äänieditointipalvelut. Lisää tähän vielä tekstiä Kansalliskirjaston muista palveluista!

Elkan logo

Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKA

Arkistojen luovuttaminen, digitointipalvelut, arkistojen järjestämispalvelut, sähköinen arkistointi (yritykset ja elinkeinoelämä).

Muistin logo

Sodan ja rauhan keskus Muisti

Muiston kehittämässä suomalaisten sotakokemusta tallentavan Memoriaali-verkkopalvelun, joka on suunnattu yksityisille kansalaisille, yhteisöille ja tutkijoille. Palvelu kokoaa, jakaa ja tallentaa kansalaisten yksityiset sotaa koskevat aineistot julkisten ja viranomaisaineistojen rinnalle digitaaliseen arkistoon.

Disecin logo

Disec Oy

Yksa-tiedonhallintapalvelu arkistoille, museoille ja elinkeinoelämälle, kuvantamisen tietojärjestelmäpalvelut terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseen sekä digitointipalvelut ja tiedon rikastaminen.

Marskidata

Marskidata digitoi niin standardikokoiset aineistot kuin myös suurkuvat, vanhat ja herkät materiaalit ja eri paksuiset dokumentit. Skannauspalvelun lisäksi asiakas saa laadukkaat Canon-laitteet ylläpidolla ja teknisellä tuella sekä tehokkaalla dokumentinhallinnalla.

Grano

Grano tarjoaa monipuolisia digitoinnin palveluita: kirjat, lehdet, valokuvat ja paperiaineistot, esimerkiksi sopimukset. Grano valmistaa digitaalisia tallenteita muun muassa piirustuksista, mikrofilmeiltä, mikrokorteilta ja valokuva-aineistoista sekä pystyy digitoimaan haastaviakin materiaaleja, kuten esimerkiksi hauraita lehtisiä tai huonosti aukeavia kirjoja sekä suurikokoiset kuvat. Grano tarjoaa digitoinnin palveluita valtakunnallisesti ja jalkautuu tarvittaessa paikan päälle asiakkaan toimitiloihin.

Mikkelin museot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Musiikkiarkiston logo

Musiikkiarkisto

Musiikkiarkisto on valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta. Arkisto palvelee tutkijoita, mutta myös muita suomalaisen populaarimusiikin historiasta kiinnostuneita.

Museovirasto

Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Kartutamme, hoidamme ja esittelemme kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallennamme, tuotamme ja välitämme tietoa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran logo

Suomalaisen kirjallisuuden seura

Suomalaisen kirjallisuuden seuran tarkoituksena on säilyttää kulttuuriperintöä ja tarjota sitä tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden käyttöön. SKS ottaa vastaan aineistoja perinteen ja kirjallisuuden alalta.

Päivälehden arkisto

Tutustu Päivälehden arkiston kokoelmiin uudessa sähköisessä arkistossa. Palvelusta löydät sekä arkistoluettelot että digitoidut asiakirjamme.

Kavi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

UKK-arkisto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kansan Arkisto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Svenska Litteratursällskapet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.