Memory Campuksen toiminta

Mikä Memory Campus on?

Memory Campus on Mikkelin kaupungin omistama kehittämisalusta,​ yhteistyöverkosto, jonka toimintaa Xamk koordinoi kaupungin toimeksiannosta.

Memory Campuksen tavoitteena on arkistoinnin, digitoinnin ja digitalisaation osaamisen, tutkimuksen ja koulutustoiminnan kehittäminen sekä alan yhteistyön vahvistaminen alueellisesti sekä uusien innovaatioiden ja konseptien kaupallistaminen kansallisiksi ja kansainvälisiksi vientituotteiksi.

Osaamista, tutkimusta, tuotekehitystä sekä kaupallistettavia innovaatioita

Tiedonhallinnan, arkistoalan ja digitoinnin vahva osaaminen sekä niiden jatkuva kehittäminen, tutkimus- ja kehitysympäristöt, alan toimijoiden yhteistyöverkosto sekä julkisen sektorin vahva tuki tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen Memory Campuksessa.

Memory Campusta kuvaava kennostokuva, jossa on lueteltu, mitä hyötyä Memory Campus tuo alueelle ja yrityksille ja organisaatioille