Memory Campuksen strategia

Missio

Mikkeli on arkisto-, kirjasto- ja museoalan sekä digitoinnin keskus.​

Arvot

Yritysten ja organisaatioiden tavoitteellinen yhteistyö.
Tiedon saatavuuden, käytettävyyden ja säilyvyyden varmistaminen.

Strategia

Memory Campuksen toimijoilla on yhteinen tahtotila ja suunta: kehittää yhdessä toimialaa, ​laajentaa yhteistyöverkostoa ja saavuttaa kilpailuetua. ​

Visio

Kansainvälisesti kiinnostava ja merkittävä arkisto-, kirjasto- ja museoalan osaamis- ja palvelukeskus.​