Memory Campuksen strategia

Missio

Kehitämme tiedonhallintaa tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kautta digitaalisen tulevaisuuden hyödyksi. Yhdistämme yritykset, yhteisöt ja julkisen sektorin toimijat kasvun, kehittämisen ja yhteistyön vahvistamiseksi.

Arvot

Yhteisöllisyys – vahva toimijaverkosto (Memory Campus -yhteisö), sisäinen ja ulkoinen yhteistyö.
Laadukkuus – monialainen asiantuntijuus, laaja-alaiset aineistot, ketterä käyttäjälähtöinen kehittäminen, koulutus ja osaamisverkostot.
Vaikuttavuus – tiedonhallinnan tutkimus ja kehittäminen, strateginen vaikuttaminen, kansainvälisyys.

Arvolupaukset

Verkostoituminen ja liiketoiminnan mahdollistaminen – toimijoiden kohtauttaminen, liiketoimintamahdollisuuksien vahvistaminen, menestystarinat, klusteripalvelut.
Osaamisen kehittäminen – osaamisen kehittäminen koulutusten, hankkeiden ja oppimisympäristöjen kautta, osaamisverkostot.
Tiedon jalostaminen ja palveluiden tuottaminen – ​tiedon tuottaminen ja jalostaminen, datan uudelleenkäyttömahdollisuuksien kehittäminen, tiedonhallinnan ja datatalouden ratkaisujen tuottaminen.

Visio

Memory Campus on vuonna 2030 johtava tiedonhallinnan yhteistyöklusteri, joka luo kestävää arvoa yrityksille, yhteisöille ja julkisen sektorin toimijoille kehittäen osaamista, jalostaen tietoa ja mahdollistaen uutta liiketoimintaa.​

Strategia päivitetty 2/2024.