Digital Archiving Futures 4-6 September 2024

Speakers at Digital Archiving Future: Pre-day, Wednesday 4 September 2024

Muisti presentation, museum tour and light dinner at Centre of War and Peace Muisti.

 

Olli-Pekka Leskinen, M.A. & CEO, Muisti Centre of War and Peace

Olli-Pekka Leskinen is chief executive officer (CEO) at The Muisti Centre Of War And Peace. In addition to the administrative tasks of the museum sector he is specialised in museum pedagogy and exhibitions, as well as information and communication technology. He also has experience in cultural history collections and the development of museum operations. In addition to working in the museum sector, he has worked as a qualified teacher of history and social studies in high schools.

 

 

Jenni Korhonen, M.A. & Exhibition Producer, Muisti Centre of War and Peace

Jenni Korhonen works as exhibition producer at Muisti Centre of War and Peace. She follows through the whole productive process of making an exhibition managing the different stages: from design to content production and from construction to the final touches. Creating influential experiences and taking care of accessibility of historical information are some of her special interests and communicating between people from different fields of work is her strong point. In addition to exhibitions, she has recently been working with online based pedagogical materials.

Speakers at Digital Archiving Future: Thursday 5 September 2024

Themes of the event are Data Spaces, Artificial Intelligence, and Cluster Collaboration.


Janet Anderson, eArchiving Project Manager & Director, Highbury Research & Development Ltd.:
“eArchiving – European Collaboration”

Janet Anderson is part of the coordination team for the E-ARK Consortium and Project Manager for the eArchiving Initiative, funded by the European Commission. She is a Director of Highbury Research and Development based in West Cork, Ireland. Her expertise is in Digital Preservation and data warehousing. She has a BSc in Mathematics, an MSc in Electrical Engineering, a PhD in the History of Mathematics, and a BA in French. Her academic career culminated in her being a Professor of Digital Humanities at University of Brighton, UK.

Lauri Leht, Director of Digital Archives, National Archives of Estonia:
“Digital archiving and information management in Estonia“

Lauri Leht leads the digital archives department in the National Archives of Estonia. The digital archives is responsible for the long-term preservation of digitally born documents that have been transferred by institutions and digitised files of paper and audiovisual analog documents done inside the National Archives. His department also includes a team of software programmers who develop inhouse most of the information systems used in the National Archives.

Additionally, he has coordinated several big EU-funded digitisation projects where the National Archives has purchased and been responsible for the digitisation of many photos, films and paper documents for some 30 different Estonian memory institutions.

 

Maiju Pohjola, Senior Officer, National Archives of Finland: “Demonstration of AI-driven Developments Linked to Digitization”

Maiju Pohjola works as a senior officer in the Information guidance and transfers sector at the National Archives of Finland. She has also worked as a product owner in a project that focused on improving the quality and usability of digital records by using artificial intelligence (DALAI-project, 2021-2023). She has worked at the National Archives of Finland since 2014.

 

Liisa Näpärä, Information Specialist, National Library of Finland:
“Using Historical Newspapers to Dig into Local Gastronomy”

Liisa Näpärä works as an information specialist at the National Library of Finland. Currently, she works in the project named Saimaa and Saimaa Academy of Gastronomy – Network development and learning (Co-funded by the European Union) to dives into digital historical newspapers to investigate local gastronomy.

Additionally, she coordinates research collaboration and participates in discussions on how cultural heritage data turns into research data. Näpärä has a PhD in cultural studies.

Juha Henriksson, Director, Music Archive Finland: “Europeana, Time Machine, and the European data space for cultural heritage”

Juha Henriksson, the Director of the Music Archive Finland, is the Finnish ambassador for Time Machine (TMO). Juha’s tasks include communicating about Time Machine, guiding new organisations to TMO membership, and meeting with relevant stakeholders at national level. He is also Time Machine RFC Editor, responsible for the technical documentation.
Juha is widely involved in Europeana, an online service that provides digital access to Europe’s cultural heritage. Europeana also plays a key role when building the European data space for cultural heritage.
Juha belongs to the Europeana Network Association (ENA) Management Board that represents the ENA in strategic discussions within the Europeana Initiative. He is also a member of many Europeana groups such as Impact, Copyright and EuropeanaTech Communities’ Steering Groups, as well as the Data Governance Stakeholder Group related to the European data space for cultural heritage.

Andres Uueni, Head of MUKOLA, Estonian Academy of Arts, Mukola Lab / Archaeovision LLC: “Technical investigations of cultural heritage: examples from case studies”

Andres has worked in various memory institutions and private companies, during which he has developed, implemented, and managed several large-scale research and documentation projects. Focusing on technical research and analysis of heritage and related methods (e.g. 3D documentation methods, multispectral photography, etc.), Andres has given lectures, written scientific articles, made presentations and developed imaging technique methods. In addition, Andres is engaged in doctoral studies at the Estonian Academy of Arts and is the head of the MUKOLA laboratory there.

Kirsi Hänninen, Information Management Coordinator, Xamk: “Digitisation Trainings in Finland”

Ph.D. Kirsi Hänninen works at South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk as an Information Management Coordinator, and an RDI Specialist in Flexible Skill Paths for Digitization project. Her fields of specialization are cultural studies and archiving, and she has worked as a researcher, teacher, and developer in those areas, both in Finland and in the United States. In recent years Kirsi has taught Records and Archives Management and Folklore Studies in universities, and she has also acquired experience in research data management services.

Puhujat, Digitaalisen tiedon kesäkoulu – Digiarkistojen tulevaisuuskuvat 6.9.2024

Tapahtuman teemat ovat: Data-avaruudet, tekoäly ja klusteriyhteistyö.

 

Ville Venäläinen, toimitusjohtaja, Mindhive Oy

Ville Venäläinen toimii softa- ja palvelumuotoilutalo Mindhive Oy:n toimitusjohtajana. Hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus internet-teknologioista, alustoista, oppimisesta ja johtamisesta. Ville on pitkän linjan kouluttaja, puhuja ja kehittäjä. Hän on auttanut lukuisia yrityksiä digitalisaatiossa ja on ollut kehittämässä laaja-alaisesti tietojärjestelmiä, tekoälyratkaisuja, mutta myös johtamista ja liiketoimintaa.

 

Anssi Jääskeläinen, tutkimuspäällikkö, Xamk: “Memory Lab – tekoälyä digiarkistoihin ja arkistojen digiin”

TkT Anssi Jääskeläinen työskentelee tutkimuspäällikkönä Xamkissa tutkimuskeskus Digitaliassa. Hän koodailee mielellään Pythonia ja väkertää erilaisia tekoälyjuttuja avoimia malleja käyttäen. Anssi työskentelee myös kansainvälisten hankkeiden parissa ja osallistuu DLM-Forumin toimintaan johtokunnan jäsenenä.

Miia Kosonen, tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:
“JoDi-hanke ja Digitoinnin osaamisverkosto”

KTT Miia Kosonen toimii tietojohtamisen tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tutkimuskeskus Digitaliassa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus tietojohtamisen kehittämisprojekteista ja tuloksellisesta yhteistyöstä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, erityisalanaan verkkoyhteisöt ja sosiaalisten teknologioiden hyödyntäminen asiantuntijatyössä. Tutkimusaihettaan hän on elänyt todeksi mm. perustamalla Suomeen tutkijakoulutettujen monialaisen urayhteisön Tohtoriverkosto ry:n.

 

Kirsi Hänninen, tiedonhallinnan suunnittelija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:
“JoDi-hanke ja Digitoinnin osaamisverkosto”

Ph.D. Kirsi Hänninen työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa tiedonhallinnan suunnittelijana ja TKI-asiantuntijana Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille (JoDi) -hankkeessa. Kirsillä on pitkä kulttuurintutkimuksen ja arkistoalan kokemus Suomesta ja Yhdysvalloista niin tutkijana, opettajana kuin kehittäjänäkin. Hän on toiminut sekä folkloristiikan että arkistoalan ja asiakirjahallinnan yliopisto-opettajana ja perehtynyt myös tutkimusaineiston käsittelyn kysymyksiin.

 

Sami Kangasniemi, suunnittelija, Kansallisarkisto:
“JoDi-hanke ja Digitoinnin osaamisverkosto”

Sami Kangasniemi toimii Kansallisarkistolla suunnittelijana digitointiosaajien kouluttamiseen tähtäävässä JoDi-hankkeessa. Hänellä on pitkä kokemus digitointialalta ja hän on ollut mukana monissa digitointiin liittyvissä projekteissa Kansalliskirjastossa ja Kansallisarkistossa.

 

Jan-Ole Nordlin, mediaopettaja, Samiedu:
“JoDi-hanke ja Digitoinnin osaamisverkosto”

KM Jan-Ole Nordlin on mediaopettaja Samiedussa. Hän on ennen opettajanuraa työskennellyt radio- ja televisiotoimittajana Yleisradiossa.

 

Johanna Lilja, palvelujohtaja, Kansalliskirjasto:
“Julkaistu kulttuuriperintö tutkimuksen tiedonlouhinnassa ja tekoälykehittämisessä”

FT Johanna Lilja on Kansalliskirjaston Tutkimuskirjaston palvelujohtaja. Hänellä on pitkä kokemus kulttuuriperintöalalta Kansalliskirjastossa ja Museovirastossa ja lisäksi hän on työskennellyt tieteellisen julkaisemisen parissa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa. Julkaisuissaan hän on tarkastellut tieteellisen julkaisemisen historiaa, avointa julkaisemista, tutkimusdataa sekä kulttuuriperinnön digitointia. Hän on digitaalista infrastruktuuria rakentavan FIN-CLARIAH -konsortion johtoryhmän jäsen.

 

Jouni Ahmajärvi, kokoelmapäällikkö, Kansalliskirjasto:
“Kokemuksia digiarkiston käyttöönotosta”

FT Jouni Ahmajärvi työskentelee Kansalliskirjastossa kokoelmapäällikkönä. Hän vastaa Kansalliskirjaston kokoelmien hallinnasta ja niiden säilyttämisestä. Hän on mukana myös aineistojen digitoinnin suunnittelussa ja digitointiprojekteissa. Hän toimii Kansalliskirjaston Yksa-arkistopalvelun pääkäyttäjänä ja on toinen Yksa-arkistopalvelua käyttävien arkistojen yhteistyöryhmän vetäjistä.

 

Petri Tuovinen, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto:
“Kokemuksia digiarkiston käyttöönotosta”

FL Petri Tuovinen työskentelee tietoasiantuntijana Kansalliskirjaston Käsikirjoituskokoelmassa. Hänen vastuualueenaan ovat musiikkiarkistot. Lisäksi hän on Kansalliskirjaston Yksa-arkistopalvelun pääkäyttäjä ja on mukana Kansalliskirjaston digitointiprojekteissa. Hän on Yksaa käyttävien arkistojen yhteistyöryhmän toinen vetäjistä.

 

Olli-Pekka Leskinen, toimitusjohtaja, Sodan ja rauhan keskus Muisti: “Kokoelmien hyödyntäminen näyttelyissä”

Olli-Pekka Leskinen on Sodan ja rauhan keskus Muistin toimitusjohtaja. Museoalan hallinnollisten tehtävien lisäksi hän on erikoistunut museopedagogiikkaan ja näyttelyihin sekä tieto- ja viestintäteknologiaan. Hänellä on kokemusta myös kulttuurihistoriallisista kokoelmista ja museotoiminnan kehittämisestä. Museoalan töiden lisäksi hän on toiminut historian ja yhteiskuntaopin opettajana.

 

Olli Alm, tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto:
”Digitointi ja sähköisen aineiston vastaanotto yksityisarkistosektorilla”

Olli Alm työskentelee tietopalvelu- ja kehittämispäällikkönä Elkassa. Hänellä on pitkä kokemus arkistojen järjestämisen ja digitoinnin työnohjaajana. Olli vastaa myös Elkan tietopalveluista, ja hän on osallistunut erilaisiin sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin kehittämishankkeisiin viidentoista vuoden ajan.

 

Kati Saltiola, ohjelmakoordinaattori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk: “Memory Campus -yhteisö”

FM Kati Saltiola toimii ohjelmakoordinaattorina tiedonhallinnan ja KAM-sektorin Memory Campus -klusterissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus Digitaliassa sekä suorittaa työn ohella tohtoriopintojaan Tietojenkäsittelytieteistä Oulun yliopistoon. Aiemmin hän on ollut mukana koordinoimassa sekä e-urheilun että datakeskustoiminnan klustereiden kehittämishankkeita sekä toiminut ohjelmistoyrityksen markkinoinnissa. Sitä ennen hän on työskennellyt sairaanhoitajana.